Rohepööre saab järgmisel aastal seadusandliku katte

Valitsuse koalitsioonileppe järgi on eesmärk jõuda 100% taastuvelektri osakaaluni summaarsest lõpptarbimisest aastaks 2030 – selle saavutamiseks on meie elektrisüsteemis täiendavalt vaja asendada ~7 TWh fossiilkütustel põhinevat elektrit taastuvenergiaallikatega. Seejuures on tuuleenergeetika riikliku energia- ja kliimakava 2030 kohaselt põhiline energiaallikas, mis panustab taastuvelektri eesmärgi saavutamisse. Eesmärgi saavutamiseks vajame täiendavaid tuuleenergia tootmisvõimsusi maismaale ligikaudu 1 GW ning … Jätka Rohepööre saab järgmisel aastal seadusandliku katte lugemist