Kolleegium

TÖÖSTUSEST on tööstusvaldkonna erialaliitude ametlik häälekandja. Ajakirja loomisse on kaasatud Eesti Elektritööstuse Liit, Eesti Masinatööstuse Liit, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Plastitööstuse Liit, Eesti Elektroonikatööstuse Liit, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

Need on organisatsioonid, kes teavad täpselt sektori vajadusi ning kolleegiumilaua taga istudes saame sisu osas neilt väga täpse sisendi – teame, millised on vajalikud teemad ja kuhu on suunatud nende teravik.

Liitude eesmärgiks on kaasa rääkida majanduspoliitilistes küsimustes, reguleerivate seaduste ja dokumentide väljatöötamisel, muudatusettepanekute tegemisel ning suhetes töövõtjatega ning nende organisatsioonidega.

Ajakirjast saab lugeda, mida arvavad erialaliitude juhid ning ettevõtjad valdkonna käekäigust, kus punktides seadustik tähelepanu vajab, millised on kogemuslood, kust teisedki õppida saaks ning milliste probleemidega tööstusettevõtjad igapäevaselt maadlevad.

Loe TööstusEST ajakirjast täpsemalt siit: http://meediapilt.ee/toostusest/