Eliko TööstusESTis


TööstusEST november 2017

Pea pooled Eesti tööstusettevõtted ei ole astunud samme oma töötajate digioskuste arendamiseks

Digioskused vajavad upitamist

Elbest
TööstusEST november 2019